360 fokos felmérés

A vezetői hatékonyság a szervezetben

  Bevezetés

  A szervezetek eredményes működése szempontjából kiemelten fontos szerepet töltenek be a vezetők. Ők azok, akik jelentős befolyással vannak a szervezeti kommunikációra, a társterületekkel való kapcsolatokra, valamint a beosztott munkatársaik fejlesztésére, munkahelyi közérzetük, a szervezethez való viszonyuk minőségére, s végső soron az elhivatottságuk mértékére.

  Fontos, hogy egy szervezet/vállalat felsővezetése, s maguk a felmérésben résztvevő vezetők árnyalt képpel rendelkezzenek a különböző szintű irányítók kompetenciáit - s a szervezetben való működésük megítélését - illetően.

  Ebben segít az ún. 360 fokos felmérés, amely egy sajátos visszajelzési és értékelési módszertan. A vezetői működést - ahogy az elnevezés is utal rá - több irányból vizsgálja: a felettes- és a társvezetők, valamint a beosztottak visszajelzései alapján, s összevetve azokat az önértékeléssel.

  Ez a felmérési mód nem csak a személyes torzítás veszélyeit kerüli ki, hanem arra is alkalmas, hogy láttassa, ha egy-egy problémát csak bizonyos csoportok érzékelnek a szervezeten belül. Ilyenkor a megoldás is más feltételeket, irányokat kíván.

  A felmérés menete, mérföldkövei

 • Elvárástisztázó egyeztetés a Megbízóval
 • A felmérés alapját képező kérdőív összeállítása és véglegesítése
 • Adatfelvétel 1. (Önértékelés)
 • Adatfelvétel 2. (Visszajelzést adók)ű
 • Adatösszesítés
 • Tanácsadói összefoglaló készítése
 • Egyéni konzultáció a felmérésben résztvevő vezetőkkel


  A 360 fokos felmérés az alábbi kompetenciákat, működési területeket vizsgálhatja:

  • Delegálás
  • Döntés, felelősségvállalás
  • Együttműködés
  • Elfogadottság, önbizalom
  • Kommunikáció
  • Konfliktuskezelés
  • Mások fejlesztése
  • Mások motiválása
  • Mediáció-közvetítés
  • Önismeret
  • Proaktivitás
  • Stressz
  • Szakmai tudás, fejlesztés
  • Tervezettség, kontroll
  • Változáskezelés, rugalmasság
  • Vezetői elvárások
  • Vezetői stílus
  • Visszajelzés, visszacsatolás

  A visszajelzést adók optimális aránya a 360 fokos felmérés során:

  • Önértékelés
  • Legalább 1 felettes vezető (nevesített)
  • 3-5 társvezető (anonim)
  • 5-7 beosztott (anonim

  A kérdőív főbb jellemzői

  A kérdőív terjedelme: legalább 40, legfeljebb 75 kérdés.
  A kérdőív változatainak elfogadását a Megbízó képviselője végzi.

  A többségében zárt kérdésből álló felmérésben az értékelés 6-os vagy 10-es skálán történik, az értékek pontos meghatározásával. A kérdőív ezeken kívül általában két nyitott - szabad válaszadási lehetőséget biztosító - kérdést tartalmaz, amelyek rendszerint az erősségekre és a fejlesztendő területekre vonatkoznak.


Néhány példa a felmérésből


A feldolgozásról

A kérdésekre adott önértékelés, és a vezetői hatékonyságról visszajelzést adók összesített válaszai feldolgozása egy adattáblában történik, ami alapján egy rövid szöveges összefoglaló is készül.
Az összesített adattáblákat és az összefoglalókat személyes konzultáció keretében ismerheti meg a vizsgált vezető.

Részlet egy 360 fokos felmérés adattáblájából és az ahhoz kapcsolódó vizuális ábrázolásról:

Az egyéni szöveges összefoglalóról kérés esetén mintát küldünk.


Ha az ismeretőben írtak számot tartanak az Ön érdeklődésére, további részletekért, szervezetspecifikus ajánlatért keressen bennünket! 

4EL Szervezetfejlesztési és Oktatási Kft.
2800 Tatabánya, Réti utca 18.

SALAMON HUGÓ
vezető tanácsadó, ügyvezető partner
+36 30 997 5267
www.negyelkft.hu
negyelkft@t-online.hu